Македонско геолошко друштво

„ГЕОЛОГ“

Скопје

Македонското геолошко друштво како асоцијација на сите геолози и истражувачи од сферата не гео науките во Македонија уште од своето формирање во 1952 година па се до денес во својот фокус на интерес ги има гео науките како интегрален дел во развојот на општеството и во развојот на планетата Земја во целина...

Прочитај повеќе

Публикации

Зборник на трудови од Прв конгрес на геолозите на Република Македонија, Охрид 2008

Зборник на трудови од Втор конгрес на геолозите на Република Македонија, Крушево 2012

Зборник на трудови од Трет конгрес на геолозите на Република Македонија, Струга 2016 (Книга 1)

Зборник на трудови од Трет конгрес на геолозите на Република Македонија, Струга 2016 (Книга 2)

Геологија на Македонија

Прочитај повеќе

Настани

Почитувани,
Успешно се пријавивте за е-билтен

Почитувани,
Успешно испративте порака. Ќе бидете контактирани преку внесените податоци.